Version
แปลเอกสาร
TH

บริการแปลภาษา | ภาษาที่ให้บริการ | รูปแบบและขั้นตอนการทำงาน | ลูกค้า | ค่าบริการ


บริการแปลภาษา ที่ Dozen Biz เรามีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านการแปล หลากหลายภาษา แม้จะเป็นภาษาที่ไม่แพร่หลายในตลาดการแปลก็ตาม Dozen Biz บริการแปลภาษาทางธุรกิจ

Dozen Biz มีบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลกได้ ด้วยการจัดทำเอกสารหลากหลายภาษาจากต้นฉบับ

งานแปลของ Dozen Biz เน้นงานแปลที่มีคุณภาพ ทีมงานที่เป็นนักแปลของ Dozen Biz จึงเป็นนักแปลเจ้าของภาษาเท่านั้น โดยเป็นทีมงานมืออาชีพ ผ่านประสบการณ์งานแปลมากว่าหลายปี และพิเศษไปกว่านั้น Dozen Biz ยังมีนักแปลที่มีความถนัดเฉพาะทาง อาทิ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร วิศวกรรม การแพทย์ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ Dozen Biz ยังมี Editor ที่จะคอยดูแล แก้ไขภาษาในงานแปล ให้มีรูปแบบการใช้ภาษาที่ถูกต้องต่อเนื่อง สละสลวย เหมาะสม ตรงกับเป้าหมายทางธุรกิจของท่าน และเป็นภาษาที่ยังคงซึ่งความหมายที่ถูกต้องตามต้นฉบับ

ดังนั้น หากท่านและธุรกิจของท่านให้ความสำคัญกับงานแปลที่มีคุณภาพ ไว้วางใจใช้บริการกับ Dozen Biz เหมือนกับที่บริษัทชั้นนำมากมาย วางใจให้ Dozen Biz ดูแลงานชิ้นสำคัญต่างๆ อาทิ GE Finance, Semico, Ogilvy, G-Able, Kitagawa, Huawei Technologies และบริษัทชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย

เพราะนอกเหนือจากคุณภาพของงานแปลที่เป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจแล้ว Dozen Biz ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจของท่าน และลดปัญหาด้านการจัดการ ทำให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการของท่านสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แม้ในเวลาที่จำกัด เพราะ Dozen Biz จะจัดส่งงานแปลที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมให้ท่านอย่างรวดเร็วตามกำหนดเวลาบริการตรวจเช็คและพิสูจน์อักษร
บริการนี้เป็นบริการพิเศษที่ Dozen Biz มีไว้สำหรับท่าน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความถูกต้องและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บทความ ภาษาต่างประเทศของท่าน
งานจัดหน้าเอกสารสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing)

เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากของท่าน Dozen Biz มีบริการจัดหน้าเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือที่เรียกว่า Desktop Publishing: DTP เรามีบริการจัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ หลากหลายภาษาให้ตามที่ท่านต้องการ โดยท่านสามารถส่งงานให้ทางโรงพิมพ์ไม่ว่างานนั้นจะอยู่ในรูปแบบใด ไม่ว่าจะเป็น Adobe Illustration, PhotoShop, QuarkExpress, FrameMaker หรืออื่นๆ

บริการถอดคำ
Dozen Biz บริการถอดคำพูดจากเทป หรือ DVD/CD โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำอยู่ที่ 15 นาที
หมายเหตุ: บริการนี้สำหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้น

บริการเขียนบทความบนเว็บ (Web Content)
สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการบทความอธิบายการดำเนินธุรกิจของท่าน Dozen Biz มีบริการเขียนบทความโดยใช้ภาษาเขียนที่เป็นทางการ สละสลวย เข้าใจง่ายและเข้าถึงผู้อ่านกลุ่มเป้าหมาย